యానిమల్ డిసీజ్ తయారీదారులు & సరఫరాదారులు - చైనా యానిమల్ డిసీజ్ ఫ్యాక్టరీ